Web GIS preglednik za ELOO informacijski sustav

ELOO (Evidencija lokacija odbačenog otpada) je mrežni višekorisnički sustav Ministarstva zaštite okoliša i energetike za prijavu i pregled odbačenog otpada. Aplikacija je namijenjena registriranim korisnicima (komunalnim redarima i jedinicama lokalne samouprave) za ispunjavanje obaveza propisanih člankom 36. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), ali pristup aplikaciji imaju i građani koji također imaju mogućnost evidentirati odbačeni otpad.

Prehnit je radio na razvoju web GIS komponente ELOO aplikacije. Funkcionalnost preglednika web GIS aplikacije obuhvaća pregled podataka ovisno o profilu prijavljenog korisnika. Pristup pregledniku imaju svi korisnici, dok javnost ima ograničena prava i ograničen set podataka koje može vidjeti.

Razvili smo kompletnu funkcionalnost karte u aplikaciji, koji obuhvaćaju glavne funkcionalnosti karte te opciju iscrtavanja skica kao linija ili poligona, crtanja točaka po karti s izvozom iscrtanih točaka u email u odabranom koordinatnom sustavu, ispisa karte i njeno spremanje u pdf/jpeg format korištenjem standardne opcije preglednika te prikaz vanjskih slojeva – OGC web servise za razmjenu podataka (WMS, WMTS, …).

ELOO informacijski servis dostupan je na sljedećoj web stranici: eloo.haop.hr, a pristup web GIS pregledniku na sljedećoj stranici: eloo.haop.hr/…/pregled.