CLCCro Web GIS preglednik

CLCCro Web GIS preglednik prikazuje vremenski slijed podataka o stanju i promjeni pokrova zemljišta za područje Republike Hrvatske. Podaci dostupni u sklopu ovog preglednika su rezultat aktivnosti Copernicus servisa za praćenje pokrova zemljišta koje su dio programa praćenja Zemlje pod nazivom Copernicus, čija koordinacija je odgovornost Europske komisije.

Izrađena aplikacija namijenjena je široj javnosti za jednostavan pregled, analizu, pretraživanje i preuzimanje statističkih analiza izrađenih u sklopu projekta „Copernicus – motrenje korištenja i promjena u korištenju zemljišta, te prateće aktivnosti za razdoblje 2017-2021“.

Glavna funkcionalnost aplikacije je vizualizacija različitih korištenja pokrova zemljišta, praćenje njegove promjene kroz vrijeme i usporedba između regija (npr. županije, zaštićenih područja itd.).Preglednik podržava pregled elemenata CLC podataka na razini države, županije, općine, zaštićenih područja i biogeografske regije u obliku grafa s distribucijom klasa, grafa s trendovima i tablica s popisom površina po klasama. Također, podržan je odabir područja za pregled i prikaz osnovnih informacija u interaktivnoj karti. Razvijena je mogućnost izvoza podataka u sljedećim formatima: Microsoft Excel i Microsoft Word.

Grafičko sučelje aplikacije prikazuje 15+ slojeva, a odabirom dva različita sloja prikazuje se klizni pokazivač na dnu stranice te oznaka granice prikaza na karti. Pomicanjem kliznog pokazivača, mijenja se prikaz na karti.

Korisnici koji žele usporediti postojeće podatke sa svojim slojevima mogu postaviti vlastite slojeve ili koristiti vanjske WMS/WFS usluge za prikaz u pregledniku. Aplikacija je prilagođena za prikaz na raznim veličinama ekrana (stolna računa, tablet, mobitel).

Aplikacija je dostupna na sljedećoj web stranici: corine.haop.hr