EU projekt – E-impuls

EU            Europski fondovi            Konkurentnost i kohezija

Na dan 4. rujna 2017. započeli smo s provedbom projekta Ulaganje u jačanje konkurentnosti tvrtke Prehnit d.o.o., kod projekta KK.03.2.1.06.2052. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja E-impuls. Projekt je uspješno završen 4. svibnja 2018.

Osnovni podaci o projektu:

Naziv projekta: Ulaganje u jačanje konkurentnosti tvrtke Prehnit d.o.o.

Kratki opis projekta: Svrha projekta je potaknuti jačanje konkurentnosti poduzeća Prehnit d.o.o., kroz ulaganja u proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice i unaprjeđenje djelatnosti, prikupljanja, obrade i analize prostornih 3D podataka na lokaciji Kvaternikov trg 3, Zagreb.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

1. Kroz jačanje konkurentnosti i ulaganje u proširenja kapaciteta sačuvati postojeća radna mjesta, povećati
kompetentnost radne snage te otvoriti radna mjesta
2. Kroz jačanje konkurentnosti i ulaganja u proširenja kapaciteta proširiti tržište te povisiti prihode od prodaje proizvoda
3. Kroz jačanje konkurentnosti i ulaganja u proširenja kapaciteta pridonijeti privatnim ulaganjima

Ukupna vrijednost projekta: 293.345,00 kn
Iznos koji sufinancira EU: 246.409,80 kn

Razdoblje provedbe projekta (od – do): 4.9.2017. – 4.5.2018.

Kontakt osobe za više informacija:
Vlatko Roland
tel: +385 1 5513 890
mail: info@prehnit.hr

www.strukturnifondovi.hr
www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/