DGU STGO sustav

Projekt uspostave sustava za upravljanje i transformaciju stalnih točaka geodetske osnove (STGO) napravljen je za Državnu geodetsku upravu (DGU). Sustav se sastoji od prostorne baze podataka stalnih točaka geodetske osnove i tri web aplikacije.

Web aplikacija INTRANET služi za održavanje baze stalnih točaka geodetske osnove i koriste je isključivo djelatnici DGU-a za svoje potrebe.

Web aplikacija WEBSHOP namijenjena je registriranim vanjskim korisnicima, prvenstveno ovlaštenim inženjerima geodezije. Putem aplikacije mogu pretraživati (koristeći prostorne i atributne upite) i pregledavati podatke o stalnim točkama geodetske osnove. Osim toga, WEBSHOP aplikacija nudi mogućnost kupovine službenih položajnih obrazaca sukladno važećim propisima DGU-a.Aplikacija T7D WEB je web verzija službene desktop aplikacije T7D za transformaciju koordinata na području Republike Hrvatske. Također, za interne potrebe DGU-a razvijeni su i OGC web servisi za dijeljenje podataka (WMS, WFS, …).Aplikacija WEBSHOP dostupna je na web stranici: stgo.dgu.hr, a aplikacija T7D WEB dostupna je na web stranici: t7d.dgu.hr.