GIS savjetovanje

Naši GIS konzultanti pružaju usluge GIS savjetovanja i provođenja cjelovitih zadataka vezanih uz rješavanje problema klijenata – od analiziranja poslovnih procesa, prikupljanja, pretvorbe i obrade podataka sve do generiranja konačnog proizvoda, uz strogu i pouzdanu kontrolu kvalitete u svakom dijelu procesa.


Uz tim GIS konzultanata, na našem je popisu niz različitih usluga koje uključuju brojne analize, kao što je primjena metode višekriterijskog odlučivanja (MCDA) i određivanje grafičkih pokazatelja, poput izračuna vegetacijskoga indeksa normalizirane razlike (NDVI) kojima se procjenjuje aktivnost vegetacije na određenom području. Nadalje, bavimo se i modeliranjem podataka, što podrazumijeva interpolacije i numeričke i geostatističke izračune oblikovane u konceptualne sheme koje predstavljaju sliku realnoga svijeta, kao i geostatistikom (eng. geospatial statistics) i prikupljanjem i obradom podataka sa senzora (aerofotogrametrija – snimanje objekata iz zraka, mjerenje promjera debla/krošnje).

Naše usluge temelje se na osmišljavanju dizajna arhitekture IT sustava i GIS-a, na čemu rade vrhunski GIS eksperti. Posebnu pažnju pridajemo i procesu nadzora nad provođenjem IT i GIS projekata te upravljanju, pri čemu klijente savjetujemo u izradi strategija, smjernica i planova. GIS savjetovanje ključno je i za provedbu znanstveno-istraživačkih projekata koji su okosnica našega rada, a podatkovna znanost, kao što je business intelligence (BI), dodatna je usluga koju nudimo kako bismo došli do što boljih rezultata i kvalitetnijih rješenja.