EU projekt – ISO

EU           Konkurentnost i kohezija           Europski fondovi

Na dan 10. rujna 2018. započeli smo s provedbom projekta Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom ISO 9001 i ISO 27001 u Prehnit d.o.o., kod projekta: KK.03.2.1.14.0022. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Projekt je uspješno završen 10. rujna 2019.

Osnovni podaci o projektu:

Naziv projekta: Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom ISO 9001 i ISO 27001 u Prehnit d.o.o.

Kratki opis projekta: Svrha projekta je potaknuti jačanje konkurentnosti poduzeća Prehnit d.o.o., kroz uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i stjecanje certifikacije za ISO 9001 i ISO 27001 na lokaciji Kvaternikov trg 3, Zagreb.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

1. Kroz jačanje konkurentnosti i ulaganje u uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom, povećati kompetentnost tvrtke
2. Kroz jačanje konkurentnosti i ulaganja u uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom, poboljšati poslovne procese
3. Kroz jačanje konkurentnosti i ulaganja u uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom pridonijeti privatnim ulaganjima

Ukupna vrijednost projekta: 149.016,25 kn
Iznos koji sufinancira EU: 96.106,92 kn

Razdoblje provedbe projekta (od – do): 10. rujna 2018. – 10. rujna 2019.

Kontakt osobe za više informacija:
Vlatko Roland
tel: +385 1 5513 890
mail: info@prehnit.hr

www.strukturnifondovi.hr
www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/