Aplikacija solarnog mapiranja

Aplikacija Velika Gorica SOLARNI GRAD prikazuje interaktivnu kartu područja Grada Velika Gorica s javnim i stambenim zgradama čiji su krovovi potencijalne površine za instalaciju sunčanih elektrana.Slični prikazi potencijala za korištenje Sunčeve energije, tzv. solarne karte, vrlo su česti. Javno dostupna i besplatna aplikacija omogućuje vlasnicima zgrada, potencijalnim investitorima i svim zainteresiranima da na jednostavan način saznaju je li potencijalna sunčana elektrana na njihovom krovu ekonomski isplativa. Također, može se uspoređivati energetski doprinos sunčane elektrane u odnosu na potrošnju energije na lokaciji te ušteda emisije stakleničkih plinova.

U ovoj su fazi odabrane zgrade s raspoloživim podacima, 55 javnih zgrada u vlasništvu Grada i 112 višestambenih zgrada. Za svaki objekt prikupljeni su ulazni podaci: adresa i naziv objekta, nagib i orijentacija krova te površina krova raspoloživa za postavljanje sunčanih elektrana. Za krovove bez nagiba odabrana su dva nagiba postavljanja modula, horizontalno (0°) i pod kutom od 10°.

Početni prikaz stranice sastoji se od upravljačke ploče s lijeve strane stranice, kartografskog prikaza i gumba za navigaciju s desne strane kartografskog prikaza. Na upravljačkoj ploči nalaze se svi sadržaji za pretraživanje objekata, kao i informacije o objektima, o projektu, o partnerima te osnovne informacije o Sunčevoj energiji i korištenoj tehnologiji. Na kartografskom prikazu vizualizirane su sve informacije izabrane i označene na upravljačkoj ploči. Gumbi za navigaciju služe za izmjenu kartografske podloge i pogleda na kartu.

Uz vektorski sloj koji smo razvili za prikaz objekata kao potencijalnih površina za instalaciju solarnih panela koristili smo GIS sloj prikaza ulica grada kojeg nam je pružio Grad Velika Gorica. Osim toga, za podlogu aplikacije koristili smo OpenStreetMap i digitalne ortofoto snimke područja Velike Gorice u vlasništvu Grada Velika Gorica.