GISe – GIS edukacija

Temeljem našeg dugogodišnjeg iskustva osmislili smo nekoliko vrsta tečajeva koje organiziramo za pojedinačne zainteresirane polaznike, tvrtke ili organizacije.

Svi naši tečajevi održavaju se za male grupe polaznika, što nam omogućava individualni pristup svakome od njih. U sklopu tečajeva uključeni su materijali na hrvatskom jeziku zasnovani na lokalnim primjerima i podacima te potvrda potpisana od Esri certificiranog instruktora.

Edukacije održavamo u našem edukacijskom centru na adresi Trg Eugena Kvaternika 3 u Zagrebu, ali smo jednako tako u mogućnosti održati edukaciju i u vašim prostorijama. Pritom imamo osiguranu svu potrebnu infrastrukturu za organiziranje web edukacija te se možemo uskladiti prema vašim željama i potrebama.


GIS edukaciju održavamo na dvije platforme (ESRI ArcGIS i QGIS) te održavamo edukacije za primjenu dronova te vizualizaciju poslovnih podataka. Da bismo osigurali najvišu kvalitetu pružanja usluge i najbolje uvjete za prijenos znanja našim polaznicima, tečajeve održavamo sukladno Uvjeti za održavanje edukacije navedenima na dnu ove stranice. Za prijavu i više informacija o popunjenosti termina i cijenama, slobodno nas kontaktirajte na: edu@prehnit.hr.

Uvod u GIS

Tečaj Uvod u GIS osmišljen je za jednodnevno osnovno upoznavanje s pojmom GIS-a i izabranom platformom u trajanju od 6 sati. Predviđen je za brzo educiranje o GIS-u i njegovim primjenama; općenito o GIS-u, desktop VS web GIS, praktični primjeri raznolike aplikacije GIS-a praktični dio osnovnih mogućnosti platforme po izboru.

Praktične osnove GIS-a

Ovaj tečaj pokriva osnove odabrane GIS platforme i traje 20 sati. Ciljano je osmišljen za početnike koji se kroz edukacija upoznaju s osnovnim pojmovima GIS-a i njegovim primjenama, uče o načinu razmišljanja GIS analitičara i glavnim mogućnostima sučelja, kao i o korištenju osnovnih alata i funkcija te izradi i vizualizaciji osnovne GIS karte.


GIS temeljni tečaj

Kroz GIS temeljni tečaj u trajanju od 36 sati prolazimo praktične osnove GIS-a uz dodatno upoznavanje s funkcionalnostima izabrane platforme. Nadogradnja tečaja događa se kroz uvođenje koordinatnih sustava, transformacije podataka, georeferenciranja, objašnjavanje prikupljanja i uređivanja podataka te analize prostornih podataka.

GIS ubrzani temeljni tečaj

GIS ubrzani temeljni tečaj traje 3 dana i u cijelosti pokriva tematiku GIS temeljnog tečaja. No, sadržaj se prolazi većim intenzitetom uz kraće trajanje praktičnog dijela tečaja (24 sata).


GIS napredni tečaj

GIS napredni tečaj zamišljen je kao tečaj za održavanje stečenih znanja o GIS-u. Održava se kroz 24 sata, a namijenjen je iskusnijim GIS korisnicima. Kroz tečaj se kratko prolaze osnove i naglasak je stavljen na statističke izračune, jednostavne i napredne analize prostornih podataka, kreiranje sumiranog seta podataka, upoznavanje s anotacijama, batch procesima, izradom modela i atlasa.

GIS personalizirani tečaj

GIS personalizirani tečaj na potpuno individualizirani način kreiran je u dogovoru s vama, prema vašim specijaliziranim potrebama. Može obuhvaćati nekoliko različitih vrsta edukacija poput rasterskog tečaja, topologije, temeljite izrade specijaliziranih karata, daljinskih istraživanja i još mnogo drugih. Duljina trajanja, tematika sadržaja i intenzitet održavanja ovog tečaja u potpunosti se prilagođava potrebama polaznika.


Primjena dronova u poslovanju

Ova edukacija bazira se na teorijskom i praktičnom dijelu upotrebe dronova. Cilj ovog tečaja je da polaznike kroz 24 sata upozna s načelima dronova i mogućnosti unaprjeđenja poslovanja njihovim korištenjem. Tečaj pokriva osnove letenja, regulative, planiranje letačkih operacija, snimanje i obradu aerofotogrametrijskih snimki te inspekciju objekata i izračun pozitivnog i negativnog volumena objekata, uz tips&tricks naših iskusnih instruktora.

Vizualizacija poslovnih podataka

Ovaj tečaj u trajanju od 30 sati kroz 4 radna dana obuhvaća uvod u baze podataka i prikaz podataka, načine vizualizacije i simbolizacije, primjenu grafova, izradu pivot tablica, pripremu podataka za vizualizaciju, GIS i vizualizaciju pomoću karata.


GIS u prostornom planiranju

Riječ je o edukaciji u trajanju od 24 sata koja obuhvaća metode vizualizacije, upravljanja i analize prostornih podataka koristeći napredne funkcionalnosti GIS alata baziranog na Esri ArcMap ili QGIS platformi na lokalnim primjerima. Svrha ove edukacije je unaprjeđenje poslovnih procesa. Svi koji se prijave, kroz predavanja i specijalizirane praktične vježbe proći će neophodne funkcije GIS alata kako bi ubrzali svoj način rada i učinili ga što učinkovitijim. Osim toga, svladat će i izazove prebacivanja CAD formata podataka u GIS, pri čemu će rješavati topološke pogreške i konceptualne nepravilnosti.

Priprema podataka za DPPR

Edukacija o pripremi podataka za Državni plan prostornog razvoja (DPPR) temelji se na nužnim procesima za obradu i pripremu podataka prostornih planova s ciljem uspješne konverzije i slanja prema Zavodu za prostorni razvoj. Edukacija se odvija na Autodesk Map/CAD, Esri ArcMap ili QGIS platformi uz predviđeno dvodnevno trajanje kroz 16 sati.


GIS u prostornom planiranju – za napredne polaznike

Za iskusnije korisnike GIS-a nudimo mogućnost napredne edukacije o GIS-u u prostornom planiranju. Riječ je o dvodnevnoj edukaciji u trajanju od 16 sati, a obuhvaća napredno uređivanje podataka. Edukacija je temeljena na Esri ArcMap ili QGIS platformi, ovisno o preferencijama polaznika.

GIS za zaštićena područja

Osim spomenutih, održavamo i GIS edukaciju prilagođenu za djelatnike javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima. Edukacija se održava kroz pet radnih dana i to u trajanju od 36 sati, a zasnovana je na Esri ArcMap ili QGIS alatima na lokalnim primjerima, ovisno o preferencijama polaznika.


Uvjeti za održavanje edukacije

U slučaju otkaza prijave na tečaj od strane Polaznika, a koji otkaz je Organizator primio od Polaznika putem elektronske pošte najkasnije 4 (četiri) dana prije prvog dana održavanja tečaja, Organizator će Polazniku izvršiti povrat uplaćenog novčanog iznosa umanjenog za materijalne troškove obrade prijave na tečaj u iznosu od 10%.

U slučaju otkaza prijave na tečaj od strane Polaznika, a koji otkaz je Organizator primio od Polaznika putem elektronske pošte u roku 3 (tri) dana ili manje prije prvog dana održavanja tečaja, Organizator neće Polazniku izvršiti povrat uplaćenog novčanog iznosa.

U slučaju nedolaska Polaznika na tečaj, a da taj tečaj nije otkazan u skladu s ovdje navedenim otkaznim uvjetima, Organizator neće Polazniku vratiti uplaćeni novčani iznos za taj tečaj.

Djelomičnim sudjelovanjem na tečaju te zakašnjelim dolaskom ili ranijim odlaskom Polaznika s tečaja, isti Polaznik nema pravo na smanjenje naknade uplaćene za taj tečaj.

Po završetku tečaja, uz zadovoljen uvjet pohađanja od minimalno 80% tečaja, Polaznik dobiva potvrdu o uspješno odslušanoj edukaciji ovjerenu od ESRI certificiranog instruktora.

U slučaju otkazivanja tečaja od strane Organizatora, Polaznicima pripada pravo na povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa naknade za taj tečaj, osim ako Polazniku odgovara da u slučaju kada se termin tečaja prolongira, uplaćeni iznos vrijedi za novi termin tečaja.