GISe – GIS edukacija

Kao dio naših GIS konzultantskih usluga, nudimo edukaciju za ESRI ArcGIS i QGIS za pojedinačne polaznike, tvrtke i organizacije. Nakon pažljivog razmatranja težnje korisnika i razine poznavanje i korištenja GIS alata, možemo vam pružiti posebno ugovoren i prilagođen pristup edukaciji. Prehnit ima dugogodišnje iskustvo u edukacijama na GIS platformama sa širokim spektrom korisnika i klijenata.

Naši su tečajevi koncipirani za male grupe polaznika što nam omogućava individualni pristup svakom polazniku, stoga je broj polaznika po tečaju ograničen. U sklopu tečajeva uključeni su tečajni materijali na hrvatskom jeziku bazirani na lokalnim primjerima i podacima te potvrda potpisana od ESRI certificiranog instruktora.

Da bismo osigurali najvišu kvalitetu pružanja usluge i najbolje uvjete za prijenos znanja našim polaznicima, tečajeve održavamo sukladno Uvjeti za održavanje edukacije navedenima na dnu ove stranice.


Objavili smo novi raspored održavanja edukacije. Za registraciju na tečaj i više informacija o popunjenosti termina i cijenama, molimo kontaktirajte nas putem e-maila: edu@prehnit.hr


GIS edukaciju održavamo na dvije platforme (ESRI ArcGIS i QGIS) te održavamo edukacije za primjenu dronova te vizualizaciju poslovnih podataka. Pružamo 8 razina obrazovanja:

Tečaj Uvod u GIS

Tečaj Uvod u GIS osmišljen je za jednodnevno osnovno upoznavanje s pojmom GIS-a i izabranom platformom kroz 6 sati. Predviđen je za brzopotezno educiranje o GIS-u i njegovim primjenama; općenito o GIS-u, desktop VS web GIS, praktični primjeri raznolike aplikacije GIS-a te se prolazi kroz praktični dio osnovnih mogućnosti platforme po izboru.

GIS uvodni tečaj

Ovaj tečaj pokriva osnove odabrane GIS platforme kroz 20 sati. Ciljano je osmišljen za početnike u GIS-u; upoznavanje s osnovnim pojmovima GIS-a i njegovim primjenama; učenje o načinu razmišljanja GIS analitičara, objašnjavanje glavnih mogućnosti sučelja, korištenje osnovnih alata i funkcija; izrada i vizualizacija osnovne GIS karte.


GIS temeljni tečaj

GIS temeljni tečaj koncipiran je tako da pokrivamo sadržaj uvodnog tečaja uz dodatno upoznavanje s funkcionalnostima izabrane platforme u trajanju od 36 sati. Nadogradnja tečaja ide kroz uvođenje koordinatnih sustava, transformacije podataka, georeferenciranja, objašnjavanje prikupljanja i uređivanja podataka te analize prostornih podataka.

GIS ubrzani temeljni tečaj

GIS ubrzani temeljni tečaj (3 dana) u cijelosti pokriva tematiku GIS temeljnog tečaja, ali se sadržaj prolazi većim intenzitetom uz kraće trajanje praktičnog dijela tečaja u trajanju od 24 sata.


GIS napredni tečaj

GIS napredni tečaj namijenjen je kao tečaj za održavanje kroz 24 sata za iskusnije GIS korisnike te kratko prolazi osnove, a naglasak je stavljen na statističke izračune, jednostavne i napredne analize prostornih podataka, kreiranje sumiranog seta podataka, upoznavanje s anotacijama, batch procesima, ModelBuilderom i izradom atlasa.

GIS napredni specijalizirani tečaj

GIS napredni specijalizirani tečaj na individualizirani način kreiran je u dogovoru s Vama, prema specijaliziranim potrebama, poput rasterskog tečaja, topologije, temeljite izrade specijaliziranih karata, daljinskih istraživanja i još mnogo drugih mogućnosti. Duljina trajanja, tematika sadržaja i intenzitet održavanja ovog tečaja u potpunosti je prilagodljiva potrebama polaznika.


Primjena dronova u poslovanju

Ova edukacija bazira se na teorijskom i praktičnom dijelu upotrebe dronova. Tečaj je osmišljen da polaznike kroz 24 sata upozna s načelima dronova i mogućnosti unaprjeđenja poslovanja koristeći iste. Tečaj pokriva osnove letenja, regulative, planiranje letačkih operacija, snimanje i obradu aerofotogrametrijskih snimki te inspekciju objekata i izračun pozitivnog i negativnog volumena objekata, uz tips&tricks naših iskusnih instruktora.

Vizualizacija poslovnih podataka

Ovaj tečaj u trajanju od 30 sati kroz 4 radna dana obuhvaća uvod u baze podataka i prikaz podataka, načine vizualizacije i simbolizacije, primjenu grafova, izradu pivot tablica, pripremu podataka za vizualizaciju, GIS i vizualizaciju pomoću karata.


Uvjeti za održavanje edukacije

U slučaju otkaza prijave na tečaj od strane Polaznika, a koji otkaz je Organizator primio od Polaznika putem elektronske pošte najkasnije 4 (četiri) dana prije prvog dana održavanja tečaja, Organizator će Polazniku izvršiti povrat uplaćenog novčanog iznosa umanjenog za materijalne troškove obrade prijave na tečaj u iznosu od 10%.

U slučaju otkaza prijave na tečaj od strane Polaznika, a koji otkaz je Organizator primio od Polaznika putem elektronske pošte u roku 3 (tri) dana ili manje prije prvog dana održavanja tečaja, Organizator neće Polazniku izvršiti povrat uplaćenog novčanog iznosa.

U slučaju nedolaska Polaznika na tečaj, a da taj tečaj nije otkazan u skladu s ovdje navedenim otkaznim uvjetima, Organizator neće Polazniku vratiti uplaćeni novčani iznos za taj tečaj.

Djelomičnim sudjelovanjem na tečaju te zakašnjelim dolaskom ili ranijim odlaskom Polaznika s tečaja, isti Polaznik nema pravo na smanjenje naknade uplaćene za taj tečaj.

Po završetku tečaja, uz zadovoljen uvjet pohađanja od minimalno 80% tečaja, Polaznik dobiva potvrdu o uspješno odslušanoj edukaciji ovjerenu od ESRI certificiranog instruktora.

U slučaju otkazivanja tečaja od strane Organizatora, Polaznicima pripada pravo na povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa naknade za taj tečaj, osim ako Polazniku odgovara da u slučaju kada se termin tečaja prolongira, uplaćeni iznos vrijedi za novi termin tečaja.


Za registraciju na tečaj i više informacija o popunjenosti termina i cijenama, molimo kontaktirajte nas putem e-maila: edu@prehnit.hr ili telefona: 01-5513-890. Kako bismo vam pružili najbolju moguću povratnu informaciju na vaš upit, molimo navedite stupanj tečaja za koji ste zainteresirani (uvod u GIS, uvodni, temeljni, ubrzani temeljni, napredni ili napredni specijalizirani) te broj zainteresiranih polaznika (za pojedinca ili za grupu polaznika).