GISe – GIS edukacija

Kao dio naših GIS konzultantskih usluga, nudimo edukaciju za ESRI ArcGIS i QGIS za pojedinačne polaznike, tvrtke i organizacije. Nakon pažljivog razmatranja težnje korisnika i razine poznavanje i korištenja GIS alata, u mogućnosti smo pružiti vam posebno ugovoren i prilagođen pristup edukaciji. Prehnit ima dugogodišnje iskustvo u edukacijama na GIS platformama sa širokim spektrom korisnika i klijenata.

Naši su tečajevi koncipirani za male grupe polaznika što nam omogućava individualni pristup svakom polazniku, stoga je broj polaznika po tečaju ograničen. U sklopu tečajeva uključeni su tečajni materijali na hrvatskom jeziku bazirani na lokalnim primjerima i podacima te potvrda potpisana od ESRI certificiranog instruktora.

Ostvarite godišnju kvotu potrebnih akademskih sati za održavanje statusa ovlaštenog inženjera geodezije pohađanjem naših tečajeva! Održavamo GIS edukacije u sklopu Godišnjeg programa stručnog usavršavanja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. preko Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Raspored održavanja edukacije za rujan i listopad 2020.:


Za registraciju na tečaj i više informacija o popunjenosti termina i cijenama,
molimo kontaktirajte nas putem e-maila: info@prehnit.hr

Održavamo GIS edukaciju na dvije platforme: ESRI ArcGIS i QGIS.
Pružamo 6 razina obrazovanja:

Tečaj Uvod u GIS osmišljen je za jednodnevno osnovno upoznavanje s pojmom GIS-a i izabranom platformom kroz 6 sati. Predviđen je za brzopotezno educiranje o GIS-u i njegovim primjenama; općenito o GIS-u, desktop VS web GIS, praktični primjeri raznolike aplikacije GIS-a te se prolazi kroz praktični dio osnovnih mogućnosti platforme po izboru.

GIS uvodni tečaj pokriva osnove odabrane GIS platforme tijekom trodnevne edukacije kroz 20 sati. Ciljano je osmišljen za početnike u GIS-u; upoznavanje s osnovnim pojmovima GIS-a i njegovim primjenama; učenje o načinu razmišljanja GIS analitičara, objašnjavanje glavnih mogućnosti sučelja, korištenje osnovnih alata i funkcija; vođenje kroz rad s različitim formatima podataka, GIS slojeva i njihovih atributnih tablica; vježbe simbolizacije, postavljanja oznaka i klasificiranja vektorskih podataka, izrada i vizualizacija osnovne GIS karte.
Ovaj tečaj održava se i kao vikend tečaj petkom predvečer, subotom i nedjeljom. Uvodni tečaj savršeno odgovara raspoloživom vremenu vikend tečaja za upoznavanje s izabranom GIS platformom brzim intenzitetom.

GIS temeljni tečaj (5 dana) koncipiran je tako da pokrivamo glavni sadržaj uvodnog tečaja uz dodatno upoznavanje s funkcionalnostima izabrane platforme s više rada na osnovama i većem broju praktičnih zadataka u trajanju od 36 sati. GIS temeljni tečaj sadrži sve što i uvodni tečaj, a nadogradnja tečaja ide kroz uvođenje koordinatnih sustava, transformacije podataka, georeferenciranja, objašnjavanje prikupljanja i uređivanja podataka te analize prostornih podataka.
Vikend tečaj se održava petkom predvečer, subotom i nedjeljom kroz 2 vikenda.

GIS ubrzani temeljni tečaj (3 dana) pokriva tematiku temeljnog tečaja, ali se sadržaj prolazi većim intenzitetom uz kraće trajanje praktičnog dijela tečaja u trajanju od 24 sata.

GIS napredni tečaj namijenjen je kao tečaj za održavanje kroz 24 sata za iskusnije GIS korisnike te kratko prolazi osnove, a naglasak je stavljen na statističke izračune, jednostavne i napredne analize prostornih podataka, kreiranje sumiranog seta podataka, upoznavanje s anotacijama, batch procesima, ModelBuilderom i izradom atlasa.

GIS napredni specijalizirani tečaj na individualizirani način kreiran je u dogovoru s Vama, prema specijaliziranim potrebama, poput rasterskog tečaja, topologije, temeljite izrade specijaliziranih karata, daljinskih istraživanja i još mnogo drugih mogućnosti.Za registraciju na tečaj i više informacija o popunjenosti termina i cijenama, molimo kontaktirajte nas putem e-maila: info@prehnit.hr ili telefona: 01-5513-890. Kako bismo vam pružili najbolju moguću povratnu informaciju na vaš upit, molimo navedite stupanj tečaja za koji ste zainteresirani (temeljni, ubrzani temeljni ili napredni) te broj zainteresiranih polaznika (za pojedinca ili za grupu polaznika).