GISe – GIS edukacija

Kao dio naših GIS konzultantskih usluga, nudimo edukaciju za ESRI ArcGIS i QGIS za pojedinačne polaznike, tvrtke i organizacije. Nakon pažljivog razmatranja težnje korisnika i razine poznavanje i korištenja GIS alata, možemo vam pružiti posebno ugovoren i prilagođen pristup edukaciji. Prehnit ima dugogodišnje iskustvo u edukacijama na GIS platformama sa širokim spektrom korisnika i klijenata.

Naši su tečajevi koncipirani za male grupe polaznika što nam omogućava individualni pristup svakom polazniku, stoga je broj polaznika po tečaju ograničen. U sklopu tečajeva uključeni su tečajni materijali na hrvatskom jeziku bazirani na lokalnim primjerima i podacima te potvrda potpisana od ESRI certificiranog instruktora.

Da bismo osigurali najvišu kvalitetu pružanja usluge i najbolje uvjete za prijenos znanja našim polaznicima, tečajeve održavamo sukladno Uvjeti za održavanje edukacije navedenima na dnu ove stranice.


Objavili smo novi raspored održavanja edukacije za 2022. godinu! Svi tečajevi održavaju se paralelno u našem edukacijskom centru i kao web tečaj. Za registraciju na tečaj i više informacija o popunjenosti termina i cijenama, molimo kontaktirajte nas putem e-maila: edu@prehnit.hr.

datumtečaj
28. – 30. lipnjaQGIS ubrzani temeljni tečaj
Tečajevi za lipanj 2022. godine


GIS edukaciju održavamo na dvije platforme (ESRI ArcGIS i QGIS) te održavamo edukacije za primjenu dronova te vizualizaciju poslovnih podataka. Pružamo 8 razina obrazovanja:

Tečaj Uvod u GIS

Tečaj Uvod u GIS osmišljen je za jednodnevno osnovno upoznavanje s pojmom GIS-a i izabranom platformom kroz 6 sati. Predviđen je za brzopotezno educiranje o GIS-u i njegovim primjenama; općenito o GIS-u, desktop VS web GIS, praktični primjeri raznolike aplikacije GIS-a te se prolazi kroz praktični dio osnovnih mogućnosti platforme po izboru.

Tečaj Praktične osnove GIS-a

Ovaj tečaj pokriva osnove odabrane GIS platforme kroz 20 sati. Ciljano je osmišljen za početnike u GIS-u; upoznavanje s osnovnim pojmovima GIS-a i njegovim primjenama; učenje o načinu razmišljanja GIS analitičara, objašnjavanje glavnih mogućnosti sučelja, korištenje osnovnih alata i funkcija; izrada i vizualizacija osnovne GIS karte.


GIS temeljni tečaj

GIS temeljni tečaj koncipiran je tako da pokrivamo sadržaj tečaja Praktične osnove GIS-a uz dodatno upoznavanje s funkcionalnostima izabrane platforme u trajanju od 36 sati. Nadogradnja tečaja ide kroz uvođenje koordinatnih sustava, transformacije podataka, georeferenciranja, objašnjavanje prikupljanja i uređivanja podataka te analize prostornih podataka.

GIS ubrzani temeljni tečaj

GIS ubrzani temeljni tečaj (3 dana) u cijelosti pokriva tematiku GIS temeljnog tečaja, ali se sadržaj prolazi većim intenzitetom uz kraće trajanje praktičnog dijela tečaja u trajanju od 24 sata.


GIS napredni tečaj

GIS napredni tečaj namijenjen je kao tečaj za održavanje kroz 24 sata za iskusnije GIS korisnike te kratko prolazi osnove, a naglasak je stavljen na statističke izračune, jednostavne i napredne analize prostornih podataka, kreiranje sumiranog seta podataka, upoznavanje s anotacijama, batch procesima, ModelBuilderom i izradom atlasa.

GIS napredni specijalizirani tečaj

GIS napredni specijalizirani tečaj na individualizirani način kreiran je u dogovoru s Vama, prema specijaliziranim potrebama, poput rasterskog tečaja, topologije, temeljite izrade specijaliziranih karata, daljinskih istraživanja i još mnogo drugih mogućnosti. Duljina trajanja, tematika sadržaja i intenzitet održavanja ovog tečaja u potpunosti je prilagodljiva potrebama polaznika.


Primjena dronova u poslovanju

Ova edukacija bazira se na teorijskom i praktičnom dijelu upotrebe dronova. Tečaj je osmišljen da polaznike kroz 24 sata upozna s načelima dronova i mogućnosti unaprjeđenja poslovanja koristeći iste. Tečaj pokriva osnove letenja, regulative, planiranje letačkih operacija, snimanje i obradu aerofotogrametrijskih snimki te inspekciju objekata i izračun pozitivnog i negativnog volumena objekata, uz tips&tricks naših iskusnih instruktora.

Vizualizacija poslovnih podataka

Ovaj tečaj u trajanju od 30 sati kroz 4 radna dana obuhvaća uvod u baze podataka i prikaz podataka, načine vizualizacije i simbolizacije, primjenu grafova, izradu pivot tablica, pripremu podataka za vizualizaciju, GIS i vizualizaciju pomoću karata.


Uvjeti za održavanje edukacije

U slučaju otkaza prijave na tečaj od strane Polaznika, a koji otkaz je Organizator primio od Polaznika putem elektronske pošte najkasnije 4 (četiri) dana prije prvog dana održavanja tečaja, Organizator će Polazniku izvršiti povrat uplaćenog novčanog iznosa umanjenog za materijalne troškove obrade prijave na tečaj u iznosu od 10%.

U slučaju otkaza prijave na tečaj od strane Polaznika, a koji otkaz je Organizator primio od Polaznika putem elektronske pošte u roku 3 (tri) dana ili manje prije prvog dana održavanja tečaja, Organizator neće Polazniku izvršiti povrat uplaćenog novčanog iznosa.

U slučaju nedolaska Polaznika na tečaj, a da taj tečaj nije otkazan u skladu s ovdje navedenim otkaznim uvjetima, Organizator neće Polazniku vratiti uplaćeni novčani iznos za taj tečaj.

Djelomičnim sudjelovanjem na tečaju te zakašnjelim dolaskom ili ranijim odlaskom Polaznika s tečaja, isti Polaznik nema pravo na smanjenje naknade uplaćene za taj tečaj.

Po završetku tečaja, uz zadovoljen uvjet pohađanja od minimalno 80% tečaja, Polaznik dobiva potvrdu o uspješno odslušanoj edukaciji ovjerenu od ESRI certificiranog instruktora.

U slučaju otkazivanja tečaja od strane Organizatora, Polaznicima pripada pravo na povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa naknade za taj tečaj, osim ako Polazniku odgovara da u slučaju kada se termin tečaja prolongira, uplaćeni iznos vrijedi za novi termin tečaja.


Za registraciju na tečaj i više informacija o popunjenosti termina i cijenama, molimo kontaktirajte nas putem e-maila: edu@prehnit.hr ili telefona: 01-5513-890. Kako bismo vam pružili najbolju moguću povratnu informaciju na vaš upit, molimo navedite stupanj tečaja za koji ste zainteresirani (uvod u GIS, praktične osnove GIS-a, temeljni, ubrzani temeljni, napredni ili napredni specijalizirani) te broj zainteresiranih polaznika (za pojedinca ili za grupu polaznika).