Terestričko lasersko skeniranje

Terestričko lasersko skeniranje (TLS) tehnologija je bazirana na LiDAR-u – prikupljaju se 3D prostorni podaci sa zemlje kao oblak točaka. Točke se dobivaju slanjem laserske zrake prema objektu od interesa i njihovom refleksijom natrag u skener. Rezultat takve vrste laserskog snimanja jest gusti oblak točaka iz kojeg naknadnom obradom, filtriranjem, georeferenciranjem i modeliranjem proizlazi 3D model snimljenog područja. Na osnovi snimljenog oblaka točaka ili izrađenog 3D modela može se izraditi animacija područja od interesa.Glavna prednost TLS-a jest prikupljanje velikog broja točaka u kratkom vremenu od čega svaka točka ima svoje x, y, z koordinate i podatak intenziteta te nudi mogućnost snimanja RGB kamerom da se dobije podatak o teksturi snimljenog područja.

Preciznost koja se postiže TLS-om ovisi o vrsti skenera i načinu mjerenja. Naš tim stručnjaka postiže rezultate koji zadovoljavaju ciljeve projekta, neovisno o zahtijevanoj točnosti i primjeni.

Širok je spektar primjene podatka dobivenih terestričkim laserskim skeniranjem: od različitih prostornih analiza, arheologije, urbanizma, speleologije, šumarstva i sl.