Geodetske usluge

Ako ste ikada u životu gradili kuću, zgradu ili neki drugi objekt, zasigurno ste se susreli s geodetima. Njihove su usluge potrebne u svakom dijelu aktivnosti u prostoru – utvrđivanju stanja na zemljištu, prije početka gradnje nekretnine, tijekom organizacije i nadzora radova ili, primjerice, u procesu legalizacije.


Naši geodetski tehničari, ovlašteni inženjeri geodezije te naši magistri inženjeri geodezije i geoinformatike zaduženi su za prikupljanje i obradu podataka o prostoru uz pomoć mjernih stanica, posebnih uređaja za registriranje, memoriranje i kodiranje podataka na terenu ili snimanjem dronovima iz zraka. Nakon toga kodirane podatke s terena prenose na računalo i obrađuju pomoću specijaliziranih programa.

Geodetske usluge:

 • izrada geodetskih elaborata
 • geodetski projekt
 • legalizacija objekata
 • evidentiranje (upis) objekata
 • parcelacija zemljišta
 • usklađivanje katastra i zemljišne knjige
 • inženjerska geodezija
 • geodetsko snimanje vodova
 • iskolčenje građevina
 • iskolčenje međe
 • geodetski nadzor
 • aerofotogrametrija
 • 3D lasersko skeniranje (LiDAR)


Nudimo širok spektar geodetskih usluga. Za više informacija o uslugama kontaktirate nas mailom na info@prehnit.hr ili pozivom na broj +385 1 5513 890.