EU projekt – IKT

EU            Europski fondovi            Konkurentnost i kohezija

Na dan 10. rujna 2019. započeli smo s provedbom projekta Povećanje konkurentnosti ulaganjem u informatičku opremu i softver, kod projekta KK.03.2.1.19.0517. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2. Projekt je uspješno završen 10. rujna 2020.

Osnovni podaci o projektu:

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti Društva ulaganjem u informatičku opremu i softver

Kratki opis projekta: Svrha projekta je potaknuti jačanje konkurentnosti poduzeća Prehnit d.o.o. kroz ulaganje u nabavku specijaliziranih softvera i opreme za unaprjeđenje prikupljanja, obrade i analize prostornih 3D podataka.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

1. Nabavkom specijaliziranih softvera i pripadajuće opreme unaprijedit će se prikupljanje, obrada i analiza prostornih 3D podataka
2. Implementacija navedenih značajki doprinijet će ubrzanju procesa obrade i analize prostornih podataka te njihove prezentacije korisnicima uz podizanje standarda pruženih usluga
3. Navedene stavke utjecat će na zadovoljenje tržišnih zahtjeva, pružanje vrhunske usluge klijentima, porast obujma poslovanja, jačanje tržišne pozicije, ulaganje u ekspertizu zaposlenika, otvaranje mogućnosti novog zapošljavanja te unaprjeđenje procesa unutar poslovanja

Ukupna vrijednost projekta: 707.539,91 kn
Iznos koji sufinancira EU: 227.258,30 kn

Razdoblje provedbe projekta (od – do): 10.9.2019.-10.9.2020.

Kontakt osobe za više informacija:
Vlatko Roland
tel: +385 1 5513 890
mail: info@prehnit.hr

www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/en/natjecaji/poboljsanje-konkurentnosti-i-ucinkovitosti-msp-a-kroz-informacijske-i-komunikacijske-tehnologije-ikt-2/