HGK Daljinar

Daljinar je dio GIS modula koji je Prehnit razvio za potrebe Hrvatske gospodarske komore (HGK) i nadogradnje interne web aplikacije za održavanje Baze voznih redova HGK.

Daljinar je web servis rutiranja odnosno računanja udaljenosti i vremena prema uvjetima Pravilnika o daljinaru i najmanjem voznom vremenu. GIS modul se, osim Daljinara, sastoji i od servisa za kartografski prikaz autobusnih stajališta.

Razvijeni servisi unutar GIS modula trenutno se koriste isključivo za interne potrebe HGK.