Specijalizirana GIS edukacija za Javne ustanove

U sklopu svojih usluga Prehnit nudi GIS edukaciju specijaliziranu za djelatnike Zavoda za prostorno uređenje kroz 4 različite tematike tečaja. Također, nudimo i GIS edukaciju specijaliziranu za djelatnike Javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima.

Kroz specijaliziranu GIS edukaciju za Zavode za prostorno uređenje sudionici će se upoznati s primijenjenom osnovnom upotrebom GIS-a u prostornom planiranju, hibridni rad između online i offline podataka i/ili napredno uređivanje podataka koristeći kompleksnije GIS alate. Nudimo četiri vrste GIS edukacije za djelatnike Zavoda za prostorno uređenje:

Tečaj 1: GIS u prostornom planiranju

Tečaj GIS u prostornom planiranju je trodnevna edukacija koja obuhvaća metode vizualizacije, upravljanja i analize prostornih podatka koristeći napredne funkcionalnosti GIS alata baziranog na ESRI ArcGIS ili QGIS platformi (ovisno o preferencijama polaznika) u svrhu unaprjeđenja poslovnih procesa. Kroz predavanja i specijalizirane praktične vježbe sudionici će proći neophodne funkcije GIS alata za brz i efikasan način rada te svladati izazove prebacivanja CAD formata podataka u GIS pri čemu će rješavati topološke pogreške i konceptualne nepravilnosti.

Tečaj 2: WebGIS – diseminacija putem mreže

WebGIS tečaj je dvodnevna edukacija koja obuhvaća hibridni rad između online i offline podataka baziranih na QGIS platformi te upotrebu i dijeljenje preko različitih mrežnih servera.

Tečaj 3: Napredni GIS

Napredni GIS tečaj je dvodnevna edukacija predviđena kao posebno prilagođena edukacija za iskusnije GIS korisnike te obuhvaća napredno uređivanje podataka (tečaj je baziran na ESRI ArcGIS ili QGIS platformi, ovisno o preferencijama polaznika).

Tečaj 4: Uvod u ArcGIS Pro

Uvod u ArcGIS Pro je jednodnevna edukacija koja obuhvaća usporedbu rada ArcGIS Pro rješenja s ArcMap aplikacijom i osnovu rada u ArcGIS Pro aplikaciji.

 

Za sve dodatne informacije i rezervacije tečajnih termina pozivamo vas da nas kontaktirate mailom na info@prehnit.hr ili pozivom na broj +385 1 5513 890.


 

Održavamo GIS edukaciju prilagođenu za djelatnike Javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima kroz 5 radnih dana zasnovanu na ESRI ArcGIS ili QGIS alatima, ovisno o preferencijama polaznika.

S obzirom na našu dugogodišnji rad na različitim projektima u sektorima očuvanja okoliša i zaštite prirode, službi za zaštitu i spašavanje, prometu, telekomunikacijama, geologiji, geografiji i arheologiji, kompetentni smo prilagoditi narav edukacije i tečajne materijale te educirati polaznike u skladu s njihovom pripremljenošću, pozadinskim znanjem i ambicijama, neovisno o tematici tečaja.

Za sve dodatne informacije i rezervacije tečajnih termina pozivamo vas da nas kontaktirate mailom na info@prehnit.hr ili pozivom na broj +385 1 5513 890.