Evidencija nekretnina

ENA – Evidencija nekretnina

Provođenjem evidencije nekretnina određujemo stvarno stanje površina i namjena za potrebe naplate komunalne naknade te jedinicama lokalnih samouprava pomažemo u postizanju pravedne i transparentne naplate komunalne naknade.

Napredno tehnološko rješenje u sklopu ovog projekta donosi očekivani porast namjenskih prihoda od komunalne naknade za min. 20% te je u svrhu precizne izrade baze realnih podataka do sada proveden u tridesetak općina i gradova u Hrvatskoj.


Projekt Evidencija nekretnina (ENA) podrazumijeva jedinstvenu uslugu koju pruža tvrtka Prehnit d.o.o. a obuhvaća određivanje stvarnog stanja površina i namjena za potrebe naplate komunalne naknade na osnovi snimanja iz zraka i terenskog rada. Očekivani povrat investicije je u roku od 1 godine do max. 2 godine od trajnog povećanja prihoda.

Provođenjem projekta ENA određuje se stvarno stanje površina i namjena objekata te se postiže konsenzus uz ostvarivanje načela pravednosti i transparentnosti naplate komunalne naknade. Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) evidentiramo sve objekte na izgrađenom području te sistematiziramo i objedinjujemo dostupne postojeće prostorne evidencije na temelju utvrđene stvarne lokacije.

Rezultat zajedničkog rada je digitalna i lako održiva strukturirana evidencija nekretnina. Povećanje prihoda te prikupljeni i obrađeni digitalizirani podaci temelj su za učinkovito upravljanje građenjem i održavanjem komunalne infrastrukture. Digitalna stvarnost je podloga za provođenje prostornih analiza za druge projekte te podloga za javnu objavu otvorenih podataka prema građanima.

Obratite nam se s povjerenjem!

Mi znamo kako možete postići povećanje prihoda od naplate komunalne naknade provjerenom metodologijom i brojim zadovoljnim klijentima koji mogu potvrditi našu stručnost.

Za više informacija kontaktirajte nas na info@prehnit.hr.