Evidencija nekretnina

ENA – Evidencija nekretnina

Što je ENA?

ENA je projekt evidencije nekretnina kojeg provodi Jedinica lokalne samouprave uz pomoć tima Prehnit stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18).

Koji su izvori podataka?

Za uspješnu provedbu projekta, sve podatke treba upariti i posložiti u bazu podataka i prikupiti podatke koji nedostaju. Postojeći podaci iz evidencije nadležnih državnih tijela i vlastiti podaci JLS-a su nepotpuni zbog zastarjele i neadekvatne metode prikupljanja i održavanja podataka. Stoga se, u sklopu projekta ENA, prikupljaju novi podaci iz zraka i od građana, evidentiraju novi, nezavedeni objekti i obveznici te postiže ažuriranje cjelokupne baze podataka.zna kako prikupiti i urediti SVE podatke.

ENA je sveobuhvatan projekt kojim se evidentiraju svi objekti na području JLS-a sukladno aktualnoj Odluci o komunalnoj naknadi s glavnim ciljem da se dođe do konsenzusa i stvarnog stanja površina i namjene objekata te da se u isto vrijeme postigne načelo pravednosti i transparentnosti naplate komunalne naknade. U projekt su uključeni svi građani koji su vlasnici ili korisnici nekretnina obuhvaćenih projektom.Zašto izabrati ENU?

Po završetku projekta evidencije nekretnina postiže se trajni porast prihoda JLS-a što rezultira povećanjem kvalitete i standarda života građana jer sredstva prikupljena od komunalne naknade financiraju građenje i održavanje komunalne infrastrukture, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Kako naučiti samostalno održavati podatke?

Prehnit d.o.o. održava GIS edukaciju prilagođenu za djelatnike JLS-a za prikupljanje, vizualizaciju i održavanje podataka evidencije nekretnina nakon kojih će biti kvalificirani samostalno brinuti o podacima na strukturirani i lako održivi način.

Trebate pomoć za održavanje GIS baze podataka?

U sklopu svojih usluga nudimo i projekt Održavanja GIS baze podataka JLS-a, što uključuje baze podataka komunalnih obveznika, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, katastar groblja, katastar infrastrukture, registar imovine i ostalo.


Kontaktirajte nas.

Za sva pitanja i za dogovor o sastanku za daljnje informacije i nastavak suradnje pozivamo vas da nas kontaktirate mailom na info@prehnit.hr ili pozivom na broj +385 1 5513 890.


Rezultat zajedničkog rada je digitalna i lako održiva strukturirana Evidencija nekretnina.