Web GIS Geoportal

Naš tim razvojnih inženjera aktivno radi na razvoju vlastitog, jedinstvenog softverskog rješenja – Web GIS Geoportala, inovativne platforme za izradu digitalnih karata i njihovu objavu na internetu uz potpunu podršku upravljanju i uređivanju baze prostornih podataka koja je osnova za vizualizaciju same karte.

Naš web GIS Geoportal razvijen je korištenjem tehnologija otvorenog koda i omogućuje dostupnost prostornih podataka koristeći standardne protokole i web usluge podržane u različitim GIS aplikacijama.Razvijamo prilagođena web GIS rješenja i vlastite aplikacije te nudimo posebne ICT edukacije posebno prilagođene potrebama korisnika.