Krka web preglednik

U sklopu projekta “Model upravljanja i održavanja makrovegetacijom na sedrenim barijerama Skradinskog buka” izrađen je GIS portal za unos i praćenje istraživačkih podataka za Javnu ustanovu Nacionalni park Krka. Sustav se sastoji od prostorne baze podataka i web aplikacije s kartografskim prikazom za vizualizaciju podataka. Koriste je isključivo registrirani korisnici.
Aplikacija je dostupna na sljedećoj poveznici: krka.prehnit.hr.