GIS i ICT usluge

Kroz usluge iz područja GIS-a i ICT-a nudimo našim klijentima cjelovita rješenja i prilagođene aplikacije razvijene za njihove potrebe.

Razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija neizbježan je za suvremeno poslovanje koje se sve više oslanja na digitalizaciju procesa i digitalnu transformaciju poslovanja.


Naš glavni zadatak je omogućiti i osigurati kvalitetnije upravljanje imovinom i ostalim resursima. Sukladno tome, klijentima pružamo stručno savjetovanje u planiranju i implementaciji GIS sustava, a putem ICT tehnologije izrađujemo IT poslovna rješenja i softverske aplikacije, što znatno olakšava inventarizaciju i optimizaciju poslovnih procesa.

Geografski informacijski sustav (GIS), pojednostavljeno, sustav je za upravljanje prostornim podacima i njihovim osobinama koji korisniku omogućuje da analizira prostorne informacije i uredi pripadajuće podatke, kako bi iz tih informacija mogao izvući konkretne zaključke i stvoriti optimalna rješenja za svoj posao. Informacije i podaci su u GIS-u vizualizirani na jasan i pregledan način korištenjem pametnih karti, što geografskim informacijama daje jasnu vizualnu komponentu. Alfanumerički podaci time postaju lakši za razumijevanje, a rješenja preglednija.

U tehničkom smislu, GIS podrazumijeva računalni sustav sposoban za integriranje, spremanje, uređivanje, analiziranje te prikazivanje geografskih informacija. Te informacije i njihovi atributi pohranjuju se u baze podataka iz kojih se, na temelju obilježja prostornih objekata, odnosno entiteta, mogu vidjeti međuovisnosti pojedinih slojeva podataka. Prostornim analizama moguće je dobiti odgovore na lokacijska, topološka i simulacijska pitanja postavljenog zadatka.


Kako vam GIS može pomoći u svakodnevnom radu?

Ovaj se sustav može primijeniti na izuzetno širok spektar djelatnosti – gdje god postoji prostorna komponenta na koju treba računati, GIS će biti koristan. Upravo zbog toga svojim klijentima nudimo niz različitih i sveobuhvatnih usluga iz područja GIS-a. Na konkretnom primjeru: Želite li proširiti gradski kvart i dodati mu novi sadržaj, GIS će vam pomoći da na vizualno jasan način isplanirate raspored novih objekata i cestovnu infrastrukturu za potporu povećanim količinama prometa. Nadalje, u slučaju da primjerice vijeće stanovnika tog kvarta očekuje povratne informacije o razvojnom planu, prikazivanje podataka na karti, kao što su parkovi, škole, planirano stanovanje i ceste, može pomoći stanovnicima da shvate kako će ti planovi utjecati na njihov život i okruženje.

Koje prednosti bilježe korisnici GIS-a?
 • Učinkovitije upravljanje resursima (imovinom, informacijama i ljudskim potencijalima)
 • Ušteda vremena i sredstava kroz optimizaciju radnih procesa
 • Unaprijeđena komunikacija među dionicima
 • Optimizacija ruta vašeg voznog parka ili dostavne flote
 • Preglednija evidencija prostornih podataka
 • Procjena poslovnih troškova u budućnosti
 • Racionalizacija ulaznih troškova
 • Potencijal za poslovni rast

GIS i ICT usluge

  •  
  • Savjetovanje
   • planiranje projekata
   • izrada arhitekture sustava
   • projektiranje i optimizacija baza podataka
   • izrada tehničke dokumentacije
  • Nadzor projekata
   • usluge nadzora IT projekata
  • Obrada podataka
   • konverzija podataka između različitih formata
   • Extract-Transform-Load procedure
   • Geokodiranje adresa
  • Analiza podataka
   • geostatističke analize
   • NDVI
   • multikriterijske GIS analize
   • rutiranje
  • Kartografija