IT rješenja

Razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija neizbježan je za suvremeno poslovanje koje se sve više oslanja na digitalizaciju procesa. Kvalitetna informacijsko komunikacijska rješenja danas povećavaju razinu poslovne učinkovitosti u svim djelatnostima, a naš je tim stručnih i iskusnih ICT konzultanata i programera u potpunosti spreman odgovoriti na takve izazove.


Pojam ICT (informacijska i komunikacijska tehnologija) odnosi se na djelatnost i opremu koja čini tehničku osnovu za sustavno prikupljanje, pohranjivanje, obradu, širenje i razmjenu informacija različitih oblika, najčešće znakova, teksta, zvuka i slike.

Razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija neizbježan je za suvremeno poslovanje koje se sve više oslanja na digitalizaciju procesa. Kvalitetna informacijsko-komunikacijska rješenja danas povećavaju razinu poslovne učinkovitosti u svim djelatnostima. Kroz usluge iz područja ICT-a nudimo našim klijentima cjelovita rješenja i prilagođene aplikacije razvijene za njihove potrebe.

Radi postizanja što veće učinkovitosti u poslovanju te jasnije i preciznije predodžbe konačnog ishoda, našim klijentima nudimo specifična IT rješenja prilagođena individualnim potrebama korisnika. U tome nam pomažu aktivnosti kao što su integracija podataka s različitih senzora (IoT), automatska klasifikacija i analiza podataka (AI and machine learning). Integracijom s vanjskim sustavima putem web servisa (WMS, WMTS, AIS, dynamic QR code) te automatiziranom SMS tehnologijom kontinuirano nastojimo osmisliti inovativna rješenja. Osim toga, naše tehnološke usluge uključuju i rješavanje problema rutiranja, poput izračuna najkraćeg puta i vremena te određivanja optimalnih lokacija i alokacije resursa.