IT rješenja

Naš tim GIS programera za razvijanje softvera, u suradnji s našim poslovnim partnerima, nudi jedinstvena rješenja za prikupljanje prostornih podataka.

Potreba za razvojem softvera unutar GIS-a često se javlja kada korisnik identificira određeni ponavljajući zadatak ili skup zadataka koji zahtijevaju puno vremena, a mogu se učinkovitije riješiti razvojem softvera.

Naši stručnjaci razvijaju Back-End i Front-End aplikacija najnovijom tehnologijom koja se brzo razvija. Također, naš tim ima iskustva u razvoju mobilnih, tablet i desktop aplikacija i usluga koje pružaju cjelovita i potpuna GIS rješenja temeljena na prilagođenim primjenama.

Jedna od specijalnosti tima razvoj je softvera na zahtjev i programiranje aplikacija širokog raspona težine i složenosti, kojem pristupamo profesionalno i učinkovito rukujemo.


Naš tim razvojnih inženjera aktivno radi na razvoju vlastitog, jedinstvenog softverskog rješenja – Web GIS Geoportala, inovativne platforme za izradu digitalnih karata i njihovu objavu na internetu uz potpunu podršku upravljanju i uređivanju baze prostornih podataka koja je osnova za vizualizaciju same karte.

Saznajte više…


CLCCro Web GIS preglednik prikazuje vremenski slijed podataka o stanju i promjeni pokrova zemljišta za područje Republike Hrvatske. Podaci dostupni u sklopu ovog preglednika su rezultat aktivnosti Copernicus servisa za praćenje pokrova zemljišta koje su sastavni dio programa praćenja Zemlje pod nazivom Copernicus, čija koordinacija je odgovornost Europske komisije.
Izrađena aplikacija namijenjena je široj javnosti za jednostavan pregled, analizu, pretraživanje i preuzimanje statističkih analiza izrađenih u sklopu projekta „Copernicus – motrenje korištenja i promjena u korištenju zemljišta, te prateće aktivnosti za razdoblje 2017-2021“.

Saznajte više…


Prehnit je radio na razvoju web GIS komponente ELOO aplikacije. ELOO (Evidencija lokacija odbačenog otpada) je mrežni višekorisnički sustav Ministarstva zaštite okoliša i energetike za prijavu i pregled odbačenog otpada.
Funkcionalnost preglednika web GIS aplikacije obuhvaća pregled podataka ovisno o profilu prijavljenog korisnika. Pristup pregledniku imaju svi korisnici, dok javnost ima ograničena prava i ograničen set podataka koje može vidjeti.

Saznajte više…


U sklopu projekta “Model upravljanja i održavanja makrovegetacijom na sedrenim barijerama Skradinskog buka” izrađen je GIS portal za unos i praćenje istraživačkih podataka za javnu ustanovu Nacionalni park Krka. Sustav se sastoji od prostorne baze podataka i web aplikacije s kartografskim prikazom za vizualizaciju podataka.

Saznajte više…


Daljinar je sastavni dio GIS modula koji smo razvili za potrebe Hrvatske gospodarske komore (HGK) i nadogradnje interne web aplikacije za održavanje Baze voznih redova HGK. Daljinar je web servis rutiranja odnosno računanja udaljenosti i vremena prema uvjetima Pravilnika o daljinaru i najmanjem voznom vremenu.

Saznajte više…


Aplikacija Velika Gorica SOLARNI GRAD prikazuje interaktivnu kartu područja Grada Velika Gorica s javnim i stambenim zgradama čiji su krovovi potencijalne površine za instalaciju sunčanih elektrana.
Slični prikazi potencijala za korištenje Sunčeve energije, tzv. solarne karte, vrlo su česti. Javno dostupna i besplatna aplikacija omogućuje vlasnicima zgrada, potencijalnim investitorima i svim zainteresiranima da na jednostavan način saznaju je li potencijalna sunčana elektrana na njihovom krovu ekonomski isplativa. Također, može se uspoređivati energetski doprinos sunčane elektrane u odnosu na potrošnju energije na lokaciji te ušteda emisije stakleničkih plinova.

Saznajte više…


Habitat Mapper je mobilna aplikacija posebno dizajnirana za terensko istraživanje kopnenih staništa. Koristi se na tablet uređajima s Android operativnim sustavom.
Za korištenje na terenu nije nužna internet veza; aplikacija koristi prethodno učitane karte (navigacijsku kartu, topografsku kartu 1:25000 i digitalni ortofoto 1:5000) i tematske podatke (identificiranje poligona staništa kao posljedica interpretacije snimki daljinskim istraživanjima).

Saznajte više…


Adriatic Adventure aplikacija osmišljena je kako bi pružila najbolji mogući izgled i korisne informacije o turističkim objektima na području Dubrovačko-neretvanske županije i obale Crne Gore.
Namjena je aplikacije Adriatic Adventure što jednostavniji i brži pristup željenim informacijama te mogućnost kreiranja vlastitih planera putovanja.

Saznajte više…


PhotoRenamer je desktop aplikacija razvijena u JavaFX za jednostavno i brzo preimenovanje velikih količina fotografija snimljenih za svaku točku staništa.
Svakoj točki staništa dodjeljuju se pripadajuće fotografije, a one se potom automatski preimenuju tako da u svome novom nazivu sadrže inicijale istraživača, identifikacijski broj točke kojoj pripadaju te svoj položaj u odnosu na snimljeno stanište (E – East, W – West, N – North, S – South).

Saznajte više…