3D animacije

3D modeliranje jedan je od ključnih segmenata obrade oblaka točka dobivenih LiDAR-om ili snimaka iz zraka snimljenih bespilotnom letjelicom. Velika količina podataka zahtjeva klasificiranje i filtriranje pri obradi u svrhu dobivanja točnih i korisnih modela.

Dobiveni modeli, čija unutarnja i vanjska točnost može biti centimetarska, imaju visoku primjenu u idejnim projektima, arhitektonskim nacrtima, geostatističkim izračunima i prostornim analizama.

Kombinacijom zračnih snimki i digitalnog modela terena moguće je stvoriti fascinantne i fotorealistične 3D prikaze. Koristimo zračne snimke visoke rezolucije snimljene dronom ili LiDAR oblak točaka snimljen helikopterom i digitalni model terena za generiranje vrhunskih visokokvalitetnih i kontinuiranih 3D vizualizacija i animacija za područje definirano projektom.


3D Animation


3D Animation