Kontakt

Slobodno nas kontaktirajte ako su vam potrebne dodatne informacije ili ako imate pitanja o našim uslugama.

Telefon: +385 1 5513 890

E-mail za edukaciju: edu@prehnit.hr

E-mail za ostale upite: info@prehnit.hr

Sjedište: Garićka 11, 10000 Zagreb

Adresa ureda: Trg Eugena Kvaternika 3, Zagreb

OIB: 65647269778
Sberbank IBAN: HR4425030071110005920
Raiffeisenbank IBAN: HR6424840081105103222
Upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS: 080694717
Temeljni kapital 20.000 kn, uplaćen u cijelosti
Osoba ovlaštena za zastupanje: Vlatko Roland