Habitat Mapper

Habitat Mapper je mobilna aplikacija posebno dizajnirana za terensko istraživanje kopnenih staništa. Koristi se na tablet uređajima s Android operativnim sustavom. Za korištenje na terenu nije nužna internet veza; aplikacija koristi prethodno učitane karte (navigacijsku kartu, topografsku kartu 1:25000 i digitalni ortofoto 1:5000) i tematske podatke (identificiranje poligona staništa kao posljedica interpretacije snimki daljinskim istraživanjima).Aplikacija omogućava jednostavnu navigaciju pomoću ugrađenog GNSS (GPS) uređaja, unos podataka terenskih istraživanja – potvrđivanje ili mijenjanje podataka dobivenih interpretacijom snimki te unos novih staništa i komentara. Pri povratku u ured, korisniku je omogućena sinkronizacija s bazom podataka poslužitelja povezivanjem preko bežične mreže.

Razvoj aplikacije pokazuje prednosti korištenja namjenskih mobilnih aplikacija u usporedbi s tradicionalnim metodama kartiranja. Poseban je naglasak stavljen na redefiniranje poslovnih i organizacijskih procesa rada na terenu čime se za razliku od gotovih univerzalnih softverskih rješenja za prikupljanje podataka koristi namjenska aplikacija. Time se povećava efikasnost, poboljšava kvaliteta prikupljenih podataka i smanjuje vrijeme potrebno za unos podataka.