Pravni podaci​

Prehnit d.o.o.

OIB: 65647269778

Sjedište:
Trg Eugena Kvaternika 3,
HR – 10000 Zagreb

Adresa ureda:
Trg Eugena Kvaternika 3,
HR – 10000 Zagreb

Računi:
Nova hrvatska banka IBAN: HR4425030071110005920
Raiffeisenbank IBAN: HR6424840081105103222

Upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu,
MBS: 080694717
Temeljni kapital 20.000 kn, uplaćen u cijelosti
Osoba ovlaštena za zastupanje: Vlatko Roland

Slobodno nas kontaktirajte ako su vam potrebne dodatne informacije ili ako imate pitanja o našim uslugama.

Telefon: +385 1 5513 890

E-mail za edukaciju: edu@prehnit.hr

E-mail za ostale upite: info@prehnit.hr