Specijalizirana GIS edukacija za Javne ustanove

U sklopu svojih usluga Prehnit nudi GIS edukaciju specijaliziranu za djelatnike Zavoda za prostorno uređenje kroz 3 različite tematike tečaja. Također, nudimo i GIS edukaciju specijaliziranu za djelatnike Javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima.

Kroz specijaliziranu GIS edukaciju za Zavode za prostorno uređenje sudionici će se upoznati s primijenjenom osnovnom upotrebom GIS-a u prostornom planiranju, hibridnim radom između online i offline podataka i/ili naprednim uređivanjem podataka koristeći kompleksnije GIS alate. Nudimo tri vrste GIS edukacije za djelatnike Zavoda za prostorno uređenje:

Tečaj 1: GIS u prostornom planiranju

Tečaj GIS u prostornom planiranju je trodnevna edukacija koja obuhvaća metode vizualizacije, upravljanja i analize prostornih podataka koristeći napredne funkcionalnosti GIS alata baziranog na ESRI ArcGIS ili QGIS platformi (ovisno o preferencijama polaznika) u svrhu unaprjeđenja poslovnih procesa. Kroz predavanja i specijalizirane praktične vježbe sudionici će proći neophodne funkcije GIS alata za brz i efikasan način rada te svladati izazove prebacivanja CAD formata podataka u GIS pri čemu će rješavati topološke pogreške i konceptualne nepravilnosti.

Tečaj 2: Priprema podataka za HZPR

Tečaj Priprema podataka za HZPR temelji se na nužnim procesima za obradu i pripremu podataka prostornih planova za uspješnu konverziju i slanje prema Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj. Tečaj se odvija na Autodesk MAP/CAD, ESRI ArcGIS ili QGIS platformi. Predviđeno je trajanje edukacije dva dana.

Tečaj 3: GIS u prostornom planiranju – napredni

Tečaj GIS u prostornom planiranju – napredni je dvodnevna edukacija predviđena kao posebno prilagođena edukacija za iskusnije GIS korisnike te obuhvaća napredno uređivanje podataka (tečaj je baziran na ESRI ArcGIS ili QGIS platformi, ovisno o preferencijama polaznika).

Za sve dodatne informacije i rezervacije tečajnih termina pozivamo vas da nas kontaktirate mailom na info@prehnit.hr.


Održavamo GIS edukaciju prilagođenu za djelatnike Javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima kroz 5 radnih dana zasnovanu na ESRI ArcGIS ili QGIS alatima, ovisno o preferencijama polaznika.

S obzirom na naš dugogodišnji rad na različitim projektima u sektorima očuvanja okoliša i zaštite prirode, službi za zaštitu i spašavanje, prometu, telekomunikacijama, geologiji, geografiji i arheologiji, kompetentni smo prilagoditi narav edukacije i tečajne materijale te educirati polaznike u skladu s njihovom pripremljenošću, pozadinskim znanjem i ambicijama, neovisno o tematici tečaja.

Za sve dodatne informacije i rezervacije tečajnih termina pozivamo vas da nas kontaktirate mailom na info@prehnit.hr.