Razvoj i primjena GIS-a

Naš tim ima širok spektar znanja u prikupljanju, konverziji i procjeni prostornih podataka za upotrebu u GIS okruženju za razvoj i implementaciju GIS-a. To nam daje mogućnost pružanja najprikladnijih podataka za specifične zahtjeve GIS rješenja korisnika i provođenje evaluacije postojećih podataka i konfiguracije hardvera/softvera. Također nudimo savjetovanje za formatiranje podataka i interoperabilnosti GIS podataka iz različitih izvora.

Podaci potrebni za primjenu u tipičnom GIS rješenju mogu uključivati osnovno kartiranje u različitim mjerilima, zračne snimke, preklop podataka, kao što su granice poštanskih brojeva ili posebnih podataka korisnika relevantnih za projekt.

Naš tim ima izvrsne vještine u projektiranju i stvaranju relacijskih GIS baza podataka. Dobra GIS baza podataka za kartiranje zahtijeva odgovarajući model podataka. Naš tim može savjetovati, projektirati i implementirati relacijske GIS baze podataka za kartiranje.

Konverzija postojećih podataka uključuje dizajn i implementaciju baze podataka, projektiranje i realizaciju desktop i web aplikacija. Samim time sve se potrebe korisnika mogu riješiti pomoću sveobuhvatnog plana integracije.

Podaci mogu zahtijevati konverziju u pogodniji ili korisniji format za upotrebu u GIS-u, jer možda nisu uvijek dostupni u najpogodnijem formatu. Zadatak obuhvaća prikupljanje s analognih karata u GIS bazu podataka ili pretvorbu iz drugih GIS formata. Naš tim može ponuditi cijeli spektar usluga prikupljanja i konverzije podataka, kao što su: konverzija jednog vektorskog formata u drugi, konverzija iz jednog koordinatnog sustava u drugi, konverzija vektora u raster ili rastera u vektor, konverzija iz slikovnih datoteka u georeferencirane snimke, prikupljanje podataka iz postojećih resursa (tekstualnih i prostornih), geokodiranje za pretvaranje adrese ulica u prostorne lokacije, itd.